Vastuvõtt 1. klassi 2017/2018

OOTAME TEID KÜLLA!

Kirjutage kool@tdk.ee  või helistage 746 1800 (kantselei), 746 1803 (õppealajuhataja) ja lepime kokku kohtumise!

MIKS VALIDA MEIE KOOL?

Väärtused

Me väärtustame tervislikke eluviise, turvalisust, häid suhteid ning koostööd, loomingulisust, traditsioone ja ajaga kaasas käimist. Peame oluliseks koolirõõmu säilitamist kogu põhikooli vältel. Oleme veendunud, et üheskoos saame teie last toetada viisil, mis aitab tal saavutada maksimaalne edukus õppetööl. Anname endast parima, et teie laps omandaks head õpiharjumused, tugeva vastutustunde ja enesedistsipliini.

Eesmärk

Meie eesmärgiks on inspireerida teie last viisil, mis aitab tal avastada ja saavutada enese kohta üha uusi teadmisi ja oskusi. Soovime, et meie koolist kasvaksid välja lapsed, kes on avara maailmavaate ja lugupidava suhtumisega, lahked ja kohusetundlikud.

Tutvu siin ka meie edukate tulemustega viimasel PISA testil!

ÕPPEKAVA TOETAVAD JA RIKASTAVAD:

Pakume mitmekülgset tegevust, et teie lapsel oleks mõnus ja turvaline keskkond ka peale tunde.

  • Pikapäevakool – pakub lapsele võimalust osaleda pärast tundide lõppu endale meelepärastes huviringides, ühistes tegevustes, saada vajadusel õpiabi koduste ülesannete lahendamisel ning arendada ennast lemmiktegevustes. Õpiraskuste puhul on võimalus osaleda ka õpiabitundides. Osalejate arvamusega tutvu siin!
  • Vajadusel aitavad ja toetavad last logopeed, psühholoog, eripedagoog ja sotsiaalpedagoog.
  • Tugev põhi võõrkeeltele – Juba esimeses klassis pakume võimalust osaleda inglise ja prantsuse keele võõrkeeleringis. Koolikavva lisandub A-keelena inglise keel alates 2. klassist,

B-keele valikus pakume prantsuse, vene või saksa keelt ja III kooliastmes on soovijatel võimalus õppida kolmandat võõrkeelt.

Lähemalt saab võõrkeelte õppimise kohta lugeda siit.

·         Huviringid - Huvitegevus annab lapsele võimalusi enda mitmekülgseks arendamiseks, lisab päeva rõõmu ja eduelamusi. Tegeleda saab peotantsu,  tantsimisega, näitlemisega, osaleda pallimängu-, male- ja kunstiringis (Omanäoline EraHuvikool) ning kaasa lüüa laulukoorides.

·         Koostöö spordiklubidega - VK Janika, SK Duo, SK Do. Head sportimisvõimalused nii koolis kohapeal, kui ka A Le Coq Spordimajas.

Loe lähemalt sportimise kohta siit!

·         Väljakujunenud traditsioonid - Õpilaskontserdid, õppekäigud, õuesõpe, väljasõidud, teatrikülastused, aineolümpiaadid ja võistlused, loomekonkursid ja palju muud.

·         Koolivorm – meie kooli ühtekuuluvust tugevdavad kooli müts ja vest.


Kooli sisseastumisest üldisemalt:
Tartu Descartes'i Kooli õppima määratud laste vastuvõtmise taotlusi saab esitada ARNO keskkonna kaudu, vajadusel ka kooli kantseleis (Anne 65) tööpäeviti kl 8.00-16.00.

Vanem esitab kooli vastuvõtmiseks lisaks taotlusele:

  • lapse isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistus)
  • vanema isikut tõendava dokumendi
  • lapse tervisekaart perearstilt (sügisel)
  • lasteaiast koolivalmiduskaart (esimesel võimalusel)

Info: